Kontakt

Fakturačná adresa:                 Prevádzka:
JURIGA spol. s r.o.                  JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3                             Gercenova 2/A
851 01 Bratislava                    851 01 Bratislava

IČO: 31344194
DIČ: 2020350915
IČ DPH: SK2020350915

Tel.: 02/63453031
Mobil: 0915794794
e-mail: juriga@juriga.sk, internet: http://www.juriga.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo 4507/B

Bezproblémové parkovanie priamo pred prevádzkou spoločnosti.
Pracovná doba: pondelok - piatok od 08:30 - 16:30.